شرکت تصفیه سازان مهر

شرکت تصفیه سازان مهر، در زمینه ارائه دستگاه تصفیه آب و محصولات و تجهیزات جانبی آن فعالیت دارد.
محصولات این شرکت :
- تصفیه آب خانگی
- فیلتر UV
- فیلتر نانوفیلتراسیون
- سختی سنج (TDS)
- رسوبگیر پکیج
- مخزن تصفیه آب

کلمات قابل جستجو

  • شرکت تصفیه سازان مهر
  • دستگاه تصفیه آب
  • فیلتر
  • سختی سنج
  • رسوبگیر پکیج

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی