مرکز تخصصی طب کار فردیس

خدمات مرکز طب کار فردیس :
- انجام معاینات دوره ای سلامت شغلی
- صدور و تمدید کارت سلامت رانندگان
- انجام معاینات صدور دفترچه تامین اجتماعی
- انجام معاینات بدو استخدام
- انجام معاینات بازگشت به کار
- معاینات اختصاصی

کلمات قابل جستجو

  • معاینات دوره ای
  • معاینات شغلی
  • معاینات بدو استخدام
  • فردیس
  • مرکز طب کار

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی