شركت مهندسين مشاور فارساب صنعت

شركت مهندسين مشاور فارساب صنعت از آغاز فعاليت خود تاكنون پروژه‌های متعددی را در زمينه‌های محيط زيست، نفت، گاز، پتروشيمی و مهندسی آب و فاضلاب انجام داده يا در دست انجام دارد.
مهم ترین زمینه فعالیت شرکت:
- طراحی شبكه جمع‌آوری، خطوط انتقال و ايستگاه‌های پمپاژ فاضلاب
- طراحی خطوط انتقال، شبكه توزيع، مخازن و ايستگاه های پمپاژ آب
- طراحی تصفيه‌خانه‌های آب شهری و صنعتی
- طراحی تصفيه‌خانه‌های فاضلاب شهری و صنعتی
- طراحی شبكه‌های جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی
- طراحی شبكه‌های آبياری و زهكشی
- ارزيابی زيست‌ محيطی طرح‌ها
- مطالعات تغذيه مصنوعی و كنترل سيلاب
و...

کلمات قابل جستجو

  • فارساب صنعت
  • محیط زیست
  • آب و فاضلاب
  • طراحی
  • تصفیه
  • آبیاری

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی