کانون انجمن های صنفی کارگری مسئولین ایمنی، بهداشت و کمیته های حفاظت فنی استان فارس

کانون انجمن های صنفی کارگری مسئولین ایمنی، بهداشت و کمیته های حفاظت فنی استان فارس در راستای اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 و آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد، تشکیل گردیده است. این کانون با در اختیار داشتن فضا و امکانات استاندارد آموزشی و استفاده از مدرسین مجرب و مورد تأیید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی نظیر ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری، آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران، اصول ایمنی و بهداشت کار، اصول آتش نشانی، وسایل حفاظت فردی، ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار، ایمنی برق، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، تهویه صنعتی، ایمنی فرآیند و سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست می نماید.
اهداف کانون انجمن های صنفی و کارگری مسئولین ایمنی و بهداشت و کمیته های حفاظت فنی استان فارس :
- حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران
- ایجاد سیستم یکپارچه ایمنی و بهداشت در سطح استان
- همکاری و ارتباط موثر با ادارات کار و مراکز بهداشت و سازمان محیط زیست
- ارتقای فرهنگی ایمنی در کارگاه های سطح استان فارس و معرفی ایمنی به عنوان جزء جدانشدنی کار
- ارتقای سطح ایمنی و بهداشت کار در سطح کارگاههای صنعتی، تولیدی و عمرانی
- فراهم آوردن شرایط بهتر ارائه خدمات ایمنی و بهداشتی از طریق ایجاد زبان مشترک بین رده‌های مختلف شغلی
- دفاع از حقوق قانونی اعضای انجمن ها در مراجع قانونی و ذیصلاح
- پیگیری مطالبات قانونی اعضای انجمن ها در حوزه روابط کار
- ارتقای سطح دانش و مهارت اعضای انجمن ها
- ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های داخلی و بین المللی مرتبط با وظایف کانون در چهارچوب قوانین و مقررات
- شناسایی مناطق بحرانی و حادثه خیز و تعیین نیازمندی های جهت مدیریت بحران
- حفظ و ارتقای سلامت کارگران و سرمایه های انسانی کشور در برابر حوادث و بیماریهای ناشی از کار
- بررسی و پیگیری صدور گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و گواهینامه تأیید صلاحیت مسئولین ایمنی

کلمات قابل جستجو

 • کانون
 • انجمن
 • مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
 • مشاوران حفاظت فنی
 • خدمات ایمنی
 • ایمنی
 • بهداشت کار
 • آموزش عمومی
 • آتش نشانی
 • آتشنشانی
 • وسایل حفاظت فردی
 • ایمنی دیگ های بخار
 • ایمنی ظروف تحت فشار
 • ایمنی برق
 • کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 • ارزیابی ریسک
 • تهویه صنعتی
 • ایمین فرآیند
 • ایمنی کار
 • سلامت
 • محیط زیست
 • ایمنی صنعتی
 • مدیریت بحران
 • حوادث ناشی از کار
 • صلاحیت ایمنی
 • کانون انجمن های صنفی کارگری مسئولین ایمنی، بهداشت و کمیته های حفاظت فنی استان فارس

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی