شـرکت فـزار تجهیـز جـم

شـرکت فـزار تجهیـز جـم در زمینه تأمین تجهیزات پرتابل و ثابت اندازه گیری، مانیتورینگ و کنترل فعالیت دارد.
خدمات شرکت:
- نصب و راه اندازی
- سرویس و کالیبراسیون
- مشاوره
- آموزش
- و..
محصولات شرکت:
- گاز سنج
- آنالایزرهای گاز
- آنالایزرهای ذرات
- نشت یاب
- فلومترها
- سیلندرهای کالیبراسیون
- بوسنج های دیجیتال

کلمات قابل جستجو

  • فـزار تجهیـز جـم
  • تجهیزات
  • کالیبراسیون
  • مشاوره
  • آنالایزر
  • نشت یاب
  • فلومتر
  • بوسنج

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی