شرکت فردوس سازه فارس

از جمله فعایت شرکت فردوس سازه فارس:
- تعویض و تعمیر انشعاب (سیفون و لوله انشعاب)
- تخلیه رسوبات منهول ها و لایروبی
- طعمه گذاری و سمپاشی منهول های فاضلاب
- رفع انسداد انشعاب و شبکه فاضلاب می باشد.

کلمات قابل جستجو

  • فردوس سازه فارس
  • شبکه فاضلاب
  • رسوب زدایی
  • لایروبی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی