شرکت گروه صنعتی مزینانی

شرکت گروه صنعتی مزینانی در زمینه سرویس و کپسول آتش نشانی خدماتی را ارائه میدهد. از جمله این خدمات جعبه آتش نشانی تک درب، دو قلو، دو طبقه، جا کپسولی، استیل، پایه دار و ایستاده، فایبر گلاس، جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفاء حریق شامل کپسول آتش نشانی، اسپرینکلر، گوی اطفاء حریق است.

کلمات قابل جستجو

  • گروه صنعتی مزینانی
  • جعبه آتش نشانی
  • اسپرینکلر
  • گوی اطفاء حریق
  • کپسول آتش نشانی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی