شرکت فرآیند کود و سم بافق

شرکت کود و سم بافق جهت تولید اسید فسفریک، کودهای فسفاته و سایر کودهای مورد نیاز تأسیس شد.
محصولات شرکت:
- کود سوپر فسفات گرانول
- اسید سولفوریک
- سولفات آمونیوم
- کود گوگردی
- کود سوپر فسفات پودری

کلمات قابل جستجو

  • کود و سم بافق
  • کود
  • گرانول
  • کود گوگردی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی