شرکت فن آوری نوین نیرو

زمینه فعالیت شرکت فن آوری نوین نیرو:
- تصفیه خانه
- مخازن تحت فشار
- اجرای شبکه های توزيع و خطوط انتقال آب
- تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سدها
- سازه فلـزی صنعتی و ساختمانی
- پل های فلزی
- ایستگاه پمپاژ
- اجرای نیروگاه های آبی کوچک

کلمات قابل جستجو

  • فن آوری نوین نیرو
  • مخازن
  • تصفیه
  • تجهیزات
  • تصفیه خانه

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی