انجمن علمی، آموزشی فوریت های پزشکی استان یزد

فعالیت انجمن علمی، آموزشی فوریت های پزشکی استان یزد:
- آموزش مفاهیم پایه فوریت های پزشکی به عموم در راستای تحقق شهر سالم، شهروند سالم
- برگزاری دوره های مقدماتی و تخصصی کمک های اولیه و فوریت های پزشکی، داروشناسی و مهارت های نسخه خوانی
- طراحی و تدوین سر فصل های آموزشی ویژه دانشجویان رشته های پزشکی پرستاری و فوریت های پزشکی
- برگزاری کارگاه های مهارتی ویژه دانشجویان
- ترجمه و تألیف کتب کمک آموزشی
- برگزاری تورهای آموزشی
- برگزاری نمایشگاه های علمی، همایش های و میزگردهای تخصصی در حوزه فوریت های پزشکی
- مشاوره به سازمان ها و ادارات

کلمات قابل جستجو

  • انجمن علمی، آموزشی فوریت های پزشکی استان یزد
  • طراحی
  • مشاوره
  • فوریت پزشکی
  • انجمن علمی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی