شرکت فن آوری پیشرفته جهان

شرکت فن آوری پیشرفته جهان در زمینه ی مشاوره،ساخت و فروش مواد و تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت دارد.نصب و راه اندازی محصولات از خدمات پس از فروش این شرکت است.
محصولات این شرکت:
ـ تجهیزات تخصصی و عمومی آزمایشگاه ها مانند دستگاه های تولید آب فوق خالص،ژنراتورهای تولید گاز خالص آزمایشگاهی،دستگاه اندازه گیری کربن آلی TOC و...
ـ دستگاه های شناسایی ساختمان و خواص مواد
ـ زباله سوز
ـ دستگاه های تجزیه شیمیایی
و...

کلمات قابل جستجو

  • فن آوری پیشرفته جهان
  • آزمایشگاه
  • تجهیزات
  • دستگاه اندازه گیری کربن آلی
  • زباله سوز

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی