شرکت فرا صنعت بارمان

شرکت فراصنعت بارمان ارائه دهنده انواع خدمات مهندسی، مشاوره ای و آزمایشگاهی در حوزه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و معدنی می باشد.
خدمات شرکت:
- خدمات آزمایشگاهی: آزمایشگاه معتمد محیط زیست و آنالیزهای عملکردی سیستم های احتراقی
- فنی و مهندسی: آب و فاضلاب، انرژی و ایمنی صنعتی

کلمات قابل جستجو

  • فرا صنعت بارمان
  • آزمایشگاه
  • محیط زیست
  • آب و فاضلاب
  • انرژی
  • ایمنی
  • مشاوره

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی