شرکت مهندسین مشاور گاماسیاب

خدمات شرکت مهندسین مشاور گاماسیاب:
- سد و سازه های هیدرولیکی
- شبکه های آبیاری و زهکشی
- خطوط انتقال نفت و گاز
- آبرسانی و انتقال و تصفیه و توزیع و مخازن ذخیره آب
- جمع آوری، انتقال و تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب
- مهندسی رودخانه
- پدافند غیرعامل
- مدیریت طرح شبکه های آبیاری و زهکشی
- مدیریت طرح تأسیسات آب و فاضلاب
- و...

کلمات قابل جستجو

  • گاماسیاب
  • مشاوره
  • طراحی
  • مخازن
  • آب و فاضلاب
  • تصفیه

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی