شرکت ایمنی گروسی

محصولات شرکت ایمنی گروسی:
- تجهیزات حفاظت فردی: تجهیزات سیمبانی، حفاظت از چشم، حفاظت از گوش، حفاظت از سر، دستکش، کفش، کمربند، ماسک و لباس کار
- تجهیزات آتش نشانی و امداد و نجات: البسه مخصوص آتش نشانی، انواع خاموش کننده ها، تجهیزات امداد و نجات، جعبه آتش نشانی و شلنگ های آتش نشانی و اتصالات مربوطه
- تجهیزات ترافیکی: تابلو و البسه ترافیکی، تجهیزات سیار ترافیکی، چراغ های ترافیکی و سرعت گیر و رفلکتور

کلمات قابل جستجو

  • گروسی
  • تجهیزات
  • حفاظت فردی
  • آتش نشانی
  • جعبه آتش نشانی
  • امداد و نجات

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی