شرکت هلال سبز صنعت

شرکت هلال سبز صنعت در زمینه خدمات ایمنی صنعتی، آتش نشانی و بهداشت حرفه ای، طراحی تابلوهای هشدار دهنده ایمنی، راهبری واحدهای HSE در صنایع مختلف فعالیت می کند و همچنین در تهیه و توزیع تجهیزات ایمنی با بخشی وسیعی از صنایع کشور همکاری می نماید.

کلمات قابل جستجو

  • هلال سبز صنعت
  • ایمنی
  • آتش نشانی
  • بهداشت حرفه ای
  • تجهیزات
  • HSE

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی