شرکت صنایع غربال فیلتر

محصولات شرکت صنایع غربال فیلتر:
- آشغالگیر
- درام های صنعتی
- زهکشی
- اسکرین تخت
- لوله مشبک جدار چاه
- و...

کلمات قابل جستجو

  • غربال فیلتر
  • تجهیزات
  • آشغالگیر
  • اسکرین

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی