شرکت خدماتی گلکاران خوش طریق

شرکت خدماتی گلکاران خوش طریق، در زمینه ارائه خدمات شهری فعالیت دارد.
برخی خدمات این شرکت:
- ارائه طرح مشاوره و اجرا در زمینه خدمات عمومی شامل ایجاد و نگهداری فضای سبز
- ارائه خدمات شهری شامل نظافت محیط و معابر
- خدمات عمرانی: شامل زیر سازی، ساختمان سازی، اجرای رفوژرو لبه و جدول بندی
- مبارزه با جانوران موذی
- تهیه لوازم و وسایل ایمنی و بهداشت حرفه ای مورد نیاز

کلمات قابل جستجو

  • شرکت خدماتی گلکاران خوش طریق
  • خدمات شهری
  • فضای سبز
  • نظافت محیط
  • بهداشت حرفه ای

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی