شرکت گلپا شیمی

شرکت گلپا شیمی، در راستای تهیه و توزیع مواد شیمیایی و آزمایشگاهی، محیط کشت و تیترازل و.... فعالیت دارد.
محصولات شرکت:
- آب اکسیژنه
- توئین 20
- ایزوفوران
- وانیلین
- سدیم سالسیلیک
- تری کلسیم فسفات
- پتاسیم کلراید
- رنگ گیمسا
- 4نیترواستانیلید
- 1و2پروپیلن اکساید

کلمات قابل جستجو

  • گلپا شیمی
  • آزمایشگاه
  • تجهیزات
  • مواد شیمیایی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی