شركت شيميايی گل سم گرگان

شركت شيميايی گل سم گرگان يكی از شركت های توليد سموم دفع آفات و كودهای شيميايی است.
محصولات شرکت:
- سم
- کود
- بذر
- سم پاش ها

کلمات قابل جستجو

  • گل سم گرگان
  • سم
  • سموم
  • کود شیمیایی
  • خدمات کشاورزی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی