گروه بين المللی گلشن کود ايرانيان

گروه بين المللی گلشن کود ايرانيان در زمينه توليد انواع کود ماکرو کامل گرانوله ويژه زراعت و باغبانی فعالیت دارد.
محصولات شرکت:
- کود کامل گرانوله
- گوگود خالص گرانوله
- اسید هیومیک
- سوپر فسفات عالی
- سولفات پتاسیم ارگانیک
- سولفات فسفات آمونیوم

کلمات قابل جستجو

  • گلشن کود ايرانيان
  • کود
  • گرانوله
  • اسید هیومیک

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی