شرکت مهندسین مشاور گنبد گیتی مهرگان

شرکت مهندسین مشاور گنبد گیتی مهرگان دارای مجوز مشاوره و پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه کشور در زمینه های راه - راه آهن - ابنیه -معماری و شهرسازی - مقاوم سازی - تاسیسات - طراحی و تولید سازه های نوین و ... است ، شرکت گنبد گیتی مهرگان مبتکر سیستم سقف دال ضخیم فوق سبک amaj نیز می باشد.

کلمات قابل جستجو

  • شرکت مهندسین مشاور گنبد گیتی مهرگان
  • مشاور
  • گنبد گیتی
  • ابنیه
  • معماری و شهرسازی
  • مقاوم سازی
  • طراحی و تولید سازه های نوین
  • مشاوره
  • شرکت مهندسین مشاور
  • پیمانکار

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی