شرکت مهندسين مشاور گنو

شرکت مهندسین مشاور گنو در زمینه ارائه مدیریت، طراحی، نظارت و پروژه های طرح و ساخت در زمینه های آب و فاضلاب، بهداشت و درمان، ساختمان های مسکونی، اداری، هتل، ورزش و صنعت، حمل و نقل ریلی و ترافیکی، پروژه های تونلی و مترو، با پوشش خدمات مرتبط با معماری، سازه، تأسیسات مکانیک، برق و سیویل فعالیت می نماید.

کلمات قابل جستجو

  • گنو
  • آب و فاضلاب
  • طراحی
  • بهداشت
  • مهندسين مشاور

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی