شرکت همیار انرژی

فعالیت شرکت همیار انرژی:
- مشاوره و مجری آتش نشانی: مشاوره، نظارت، پیگیری و اخذ تأییدیه از سازمان آتش نشانی، اجرای سیستم های اعلام و اطفاء حریق ساختمانی و صنعتی، طراحی سیستم های اعلام و اطفاء حریق ساختمانی و صنعتی، طراحی سیستم های اطفاء حریق آب و فوم و اعلام حریق، نگهداری و تعمیرات سیستم های آتش نشانی و...
- تأسیسات مکانیکی و برقی
- بهینه سازی انرژی
محصولات آتش نشانی:
- تجهیزات اعلام حریق
- تجهیزات اطفاء حریق
- تجهیزات ایمنی
- فروش و شارژ کپسول آتش نشانی: پودر آتش نشانی، کف آتش نشانی و کلینیک تخصصی سرویس خاموش کننده های آتش نشانی
- فروش و ساخت بوستر پمپ آتش نشانی
- درب ضد حریق
- و...

کلمات قابل جستجو

 • همیار انرژی
 • مشاوره
 • آتش نشانی
 • اعلام حریق
 • اطفاء حریق
 • ایمنی
 • تجهیزات
 • تجهیزات آتش نشانی
 • کپسول آتش نشانی
 • حریق
 • طراحی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی