شرکت هوا نیکان

شرکت هوا نیکان مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های مرتبط با تصفیه و ضد عفونی آب، هوا و استریل محیط را ارائه می دهد.
محصولات شرکت:
- تصفیه هوا: تصفیه و ضد عفونی هوا، ضد عفونی همزمان هوا و سطح و هوا ساز
- تصفیه آب: سیستم تصفیه آب خانگی، صافی شنی، صافی کربنی، سختی گیر، ضد عفونی آب با اشعه ماوراء بنفش، سيستم تامين آب استريل و...

کلمات قابل جستجو

  • هوا نیکان
  • مشاوره
  • طراحی
  • تصفیه
  • ضد عفونی
  • تصفیه هوا
  • تصفیه آب
  • سختی گیر
  • صافی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی