گروه صنعتی هوایار

خدمات گروه صنعتی هوایار:
- انواع کمپرسورهای هوا
- دستگاه های مولد گازهای صنعتی و طبی
- ساخت و تجهیز ایستگاه های cng
- تجهیزات بیمارستانی
- کمپرسورهای گاز فرایندی

کلمات قابل جستجو

  • هوایار
  • بیمارستان
  • تجهیزات
  • کمپرسور
  • کمپرسورهای گاز
  • کمپرسورهای هوا

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی