شرکت هپاسکو

شرکت هپاسکو اولین و بزرگترین تولید کننده اتوکلاو به فرم مکعب مستطیل با سیستم پری وکیوم می باشد.
محصولات شرکت:
- اتوكلاو بيمارستانی
- اتــوکـلاو داروسازی
- اتـــوکــلاو امحـــاء زبــالــه
- اتوکلاو اتیلن اکساید

کلمات قابل جستجو

  • هپاسکو
  • بیمارستان
  • اتوکلاو
  • تجهیزات
  • امحاء زباله
  • پسماد عفونی
  • زباله
  • کنترل عفونت
  • استریلیزاسیون

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی