شرکت هیربدان

شرکت هیربدان برگزار کننده دوره‌های آموزشی متعدد و استقرار سیستم IMS در سطح سازمان، نظارت دقیق بر عملکرد HSE پیمانکاران پروژه ها و اخذ گواهینامه «تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران» از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی می باشد.
خدمات شرکت هیربدان:
- مهندسی و ساخت
- مشاوره مدیریت پروژه
- تأمین تجهیزات
- طراحی و مهندسی
- انرژی‌های نو
- توسعه و سرمایه گذاری

کلمات قابل جستجو

  • هیربدان
  • بهداشت
  • ایمنی
  • محیط زیست
  • مشاوره
  • انرژی
  • طراحی
  • تجهیزات
  • hse

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی