شرکت هوگرآب

شرکت هوگرآب در زمینه تصفیه آب خاکستری، پروژه های تصفیه و بازگردانی آب خاکستری را انجام می دهد.
خدمات و محصولات شرکت:
- تصفیه آب خاکستری
- تصفیه آب به روش اسمز معکوس
- تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی
- تصفیه فاضلاب کارواش
- بیوراکتور غشائی

کلمات قابل جستجو

  • هوگرآب
  • تصفیه
  • تصفیه آب
  • تصفیه فاضلاب
  • تصفیه آب خاکستری
  • اسمز معکوس
  • بیوراکتور غشائی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی