شرکت ایمن محیط امید

شرکت ایمن محیط امید خدمات آموزشی، مشاوره، مهندسی، مدیریت، طراحی، پژوهشی، تأمین نیروی انسانی و تجهیزات (تجهیزات اعلام و اطفا حریق، پوشش ها و عایق های ضد حریق، وسایل امداد و نجات در پروژه های فراساحلی، وسایل حفاظت فردی و ...) و اجرای پروژه های مختلف در حوزه HSE را ارائه می دهد.
فعالیت شرکت:
- ایمنی
- بهداشت
- محیط زیست
- مهندسی آتش
- انرژی
- ایمنی فرا ساحلی
- سیستم های حفاظتی و کنترلی
- ایزو

کلمات قابل جستجو

 • ایمن محیط امید
 • ایمنی
 • مشاوره
 • طراحی
 • بهداشت
 • محیط زیست
 • انرژی
 • تجهیزات
 • hse
 • امداد و نجات
 • عایق ضد حریق

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی