شرکت هوای پاک اندیشان پیشگام

شرکت هوای پاک اندیشان پیشگام در زمینه‌های محیط زیست و ایمنی اقدام به ارائه طیف وسیعی از خدمات نموده است. خدمات مشاوره در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)،‌ امكان سنجی، مكان يابی طرح‌های صنعتی و عمرانی و همچنین خدمات آزمایشگاهی در بخش های آب و فاضلاب و آلودگی هوا از جمله خدماتی است كه اين شركت به عنوان يكی از آزمايشگاه‌های معتمد سازمان حفاظت محيط زيست ارائه می نماید. این شرکت همچنین نمایندگی فروش سیستم‌های تصفیه هوا و آب و فاضلاب شرکت های معتبر را نیز دارا می‌باشد.
خدمات مهندسی:
- کنترل آلودگی هوا: طراحی سیستم های کنترل آلودگی هوا
- آب و فاضلاب: طراحی و ساخت سیستم های تصفیه
- مدیریت پسماند: مدیریت و سیستم های دفع پسماند صنعتی
خدمات آزمایشگاهی:
- آزمایشگاه هوا و صدا: سنجش پارامترهای هوا و صدا
- آزمایشگاه آب و فاضلاب: سنجش پارامترهای آب و فاضلاب

کلمات قابل جستجو

 • هوای پاک اندیشان پیشگام
 • تجهیزات
 • طراحی
 • پسماند
 • آزمایشگاه
 • آب و فاضلاب
 • ایمنی
 • محیط زیست
 • بهداشت
 • مشاوره
 • hse

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی