تیم تدوینگران

تیم تدوینگران در زمینه اجزای HSE Plan، آموزش HSE، سیستم مدیریتی HSE MS - HSE، پیاده سازی سیستم 5S، الزامات HSE Plan فعالیت میکند.
امروزه در کشور ما پیمانکاران بخش های مختلف، قبل از عقد قرار داد موظف به تهیه و تدوین HSE plan و ارائه ی آن به کارفرما می­ باشند، در واقع کارفرما می بایست از کفایت برنامه ایمنی، بهداشت و زیست محیطی سازمان شما اطمینان به عمل آورد که این کار را تیم تدوینگران به خوبی انجام میدهند.

کلمات قابل جستجو

 • تیم تدوینگران
 • مشاوره
 • HSE Plan
 • آموزش HSE
 • سیستم مدیریتی HSE MS - HSE
 • پیاده سازی سیستم 5S
 • الزامات HSE Plan
 • تدوین HSE plan
 • ایمنی
 • بهداشت
 • محیط زیست
 • تدوینگران

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی