شرکت گروه مهندسی ماه دانش عطران

گروه مهندسی ماه دانش عطران در زمینه آموزش های تخصصی در حیطه های محیط زیست، مهندسی آب، مهندسی فاضلاب، HSE و مدیریت بحران فعالیت می کند.
از جمله فعالیت های گروه مهندسی ماه دانش عطران:
- انتشار نشریه تخصصی زیست بان آب
- انتشار کتب تخصصی نشر عطران در زمینه محیط زیست، HSE و ...
- برگزاری دوره های تخصصی طراحی شبکه آب، طراحی تصفیه خانه فاضلاب و ...
- برگزاری همایش، سمینار و نمایشگاه در حوزه محیط زیست، مدیریت بحران و ...

کلمات قابل جستجو

  • مدیریت بحران
  • بهداشت
  • ایمنی
  • محیط زیست
  • آموزش
  • مشاوره
  • طراحی و اجرا
  • مهندسی آب
  • مهندسی فاضلاب
  • HSE

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی