آکادمی HSE فارسی

یکی از فعالیتهای شاخص HSE فارسی ارائه خدمات مشاوره در حوزه های مختلف HSE (ایمنی. بهداشت. محیط زیست) و سیستمهای مدیریتی در سازمانهای مختلف است . در این راستا طی سال های گذشته اجرای پروژه های متعدد مشاوره و یا انجام ممیزی با سازمانهای معظم خصوصی و دولتی با بهره گیری از تیم مدیران و کارشناسان حرفه ای و عملیاتی پروژه ها را در رزومه کاری خود داشته و می کوشد با پشتیبانی مناسب ستادی از قبیل برنامه ریزی و کنترل پروژه ها و ارائه گزارشات منسجم و جامع از پیشرفت آنها به سمت نتیجه گرایی در انجام خدمات مشاوره حرکت نماید.
برخی خدمات:
- استقرار سیستم HSE با استفاده از مدل ها و استانداردهای مختلف
- ارزیابی ریسک Risk Assessment و ارزیابی پیامدهای زیست محیطی EIA
-تدوین HSE Plan برای پروژه ها و تامین کنندگان
-استقرار مديريت ريسك ISO31000
- مدیریت پیمان HSE به منظور برآورده ساختن الزامات HSE در پروژه های عمرانی و صنعتی
-ارزیابی ریسکهای ارگونومیکی بر اساس متدهای RULLA ، OWAS ، REBA ، QEC و…
-تعیین و تأمین علائم ایمنی (Safety Signs)، پوسترهای آموزشی و …
-تهیه MSDS مواد شیمیایی بر اساس الگوهای OSHA ،ANSI ،NIOSH ،CCOH
- تعیین و تأمین تجهیزات حفاظت فردی ( PPE )
-تهیه و تدوین دستورالعملهای ایمنی
-ا ارئه خدمات مشاوره HSE به کارخانجات ، صنایع ، شرکتها و …
- استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015
-استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس OHSAS18001:20017
-استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO14001:2015
-استقرار سیستم یکپارچه مدیریت IMS
- استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی بر اساس استاندارد ISO22000/HACCP
-استقرار PMBOK و سایر مدل ها و معیارهای مدیریت پروژه
-سيستم هاي مديريت پروژه بر اساس استاندارد ISO10006
-طرحریزی نظام بازاریابی و فروش
-استقرار مديريت ارتباط با مشتري( ISO10001 ، ISO10002،ISO 10003 و ISO10004 )
-مدل های سنجش رضایت مشتریان CSM و مدیریت شکایات مشتریان
-مدیریت ارتباط با مشتری CRM

کلمات قابل جستجو

 • آکادمی HSE فارسی
 • آموزش
 • مشاوره
 • hse
 • تدریس
 • آموزش مجازی
 • hseفارسی
 • hseplan
 • سیستم های مدیریت hse
 • گواهی
 • پکیج و جزوه آموزشی
 • سمینار رایگان
 • آموزش غیر حضوری
 • مديريت ريسك
 • علائم ایمنی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی