آموزشگاه HSE نداگستر

آموزشگاه HSE نداگستر در زمینه مشاوره و آموزش مباحث HSE مرتبط با صنعت،ساختمان و ...و همچنین صدور گواهینامه های معتبر فعالیت دارد.
از جمله خدمات این موسسه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ برگزاری دوره های HSE در صنایع از مقدماتی تا پیشرفته
ـ برگزاری دوره های آموزشی افسر HSE
ـ ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه استقرار سیستم های مدیریت ایمنی (HSE-MS)
ـ ارائه نرم افزارهای ارزیابی ریسک
و ...

کلمات قابل جستجو

  • نداگستر
  • آموزشگاه HSE
  • نرم افزار ارزیابی ریسک
  • مشاورهHSE
  • آموزشHSE
  • نرم افزار
  • ارزیابی ریسک

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی