شرکت پارسیان کاوش محیط

محصولات شرکت پارسیان کاوش محیط:
- تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی: کلاه ایمنی، دستکش ایمنی، عینک ایمنی، لباس کار و..
- تجهیزات امداد و نجات: قلاب و کارابین، تور نجات و طناب و...
- تجهیزات آتش نشانی: لباس آتش نشانی، خاموش کننده، شیر آتش نشانی و...
- تجهیزات ترافیکی: تابلو و علایم ایمنی، موانع ترافیکی متحرک و...

کلمات قابل جستجو

  • پارسیان کاوش محیط
  • ایمنی
  • حفاظت فردی
  • آتش نشانی
  • تجهیزات ترافیکی
  • لباس آتش نشانی
  • کلاه ایمنی
  • تجهیزات آتش نشانی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی