شرکت ديباگستران صنعت

شرکت ديباگستران صنعت در تهران، با هدف ارتقاء كيفي و كمي سيستم هاي ايمني، بهداشت و محيط زيست در سازمانها و مراكز صنعتي تاسیس و در زمينه ارائه خدمات ايمني وآتش نشاني، بهداشت صنعتي و محيط زيست، اجراي پروژه هاي مرتبط با HSE، استقرار نظام هاي مديريتي ايمني، بهداشت، محيط زيست و كيفيت و توسعه فن آوري هاي نوين فعالیت می نماید.

کلمات قابل جستجو

  • ديباگستران صنعت
  • خدمات ايمني وآتش نشاني
  • بهداشت صنعتي
  • محيط زيست
  • استقرار نظام هاي مديريتي ايمني

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی