انجمن صنفی مسئولان ایمنی و بهداشت کار سمنان

زمینه فعالیت انجمن صنفی مسئولان ایمنی و بهداشت کار سمنان:
- تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران
- تأیید صلاحیت مسئولین ایمنی
- برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی ایمنی و بهداشت
- مشاوره های ایمنی و بهداشت به کارفرمایان و هم صنفی ها
- تشکیل پرونده فیزیکی و الکترونیکی

کلمات قابل جستجو

  • انجمن صنفی مسئولان ایمنی و بهداشت کار سمنان
  • ایمنی
  • بهداشت
  • مشاوره
  • آموزش
  • انجمن صنفی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی