انجمن علمی دانشجویی اکولوژی انسانی

به منظور حمایت، تقویت و ترويج فرهنگ و اخلاق علمي در دانشگاه‌، تقويت روحيه و بنيه علمي دانشجويان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعاليت‌هاي جمعي علمي و کارگروهی، افزایش مهارت های عملی و همچنین بهره‌گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق پیشرفت علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری و ایجاد کارآفرینی، انجمن‌ علمي دانشجويي اکولوژی انسانی تشکيل گردید.
فعالیت‌های انجمن اکولوژی انسانی:
- مناظره و نقد علمي
- هم‌انديشي و نشست‌هاي تخصصي
- مطالعات و پژوهش‌هاي علمي
- نشر و ترويج يافته‌هاي علمي
- برگزاري دوره‌هاي آموزشي تقويتي، تكميلي و تشكيل كارگاه‌هاي تخصصي، همایش، كنفرانس‌ها و جشنواره‌ها
- بازديد‌هاي علمي از مراكز علمي، صنعتي و فناوري
- استفاده از ظرفیت‌های رسانه مجازی در حوزه علم و فناوری
وظايف و اختيارات :
- جذب دانشجويان علاقه‌مند و خلاق به فعاليت‌هاي علمي‌ـ پژوهشي و ايجاد انگيزه براي مشاركت در اين‌گونه فعاليت‌ها
- برنامه‌ريزي، ساماندهي، اجرا، هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي ادواري و سالانه انجمن
- برقراري ارتباط مستمر با ديگر انجمن‌هاي علمي دانشجويي و انجمن‌هاي علمي تخصصي داخل و خارج دانشگاه‌ها
- برقراري ارتباط با نهادها و سازمان‌هاي خارج از دانشگاه براي انجام فعاليت‌هاي مشترك
- برنامه‌ريزي و پيشنهاد همكاري براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي و مطالعاتي
- همكاري و ارتباط مستمر با مدير و اعضاي هيأت علمي گروه آموزشي ذيربط براي تحقق اهداف و فعاليت‌هاي علمي انجمن
- تشكيل كميته‌هاي مختلف كاري و نظارت بر عملكرد آنها (از جمله کمیته مالی و ارزیابی)
- برگزاري انتخابات شوراي مرکزی دوره بعد
- تدوين برنامه‌هاي سالانه و ارائه آن به شورای نظارت دانشکده

کلمات قابل جستجو

  • انجمن
  • اکولوژی انسانی
  • کارآفرینی
  • یزد

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی