انجمن کنترل عفونت

انجمن صنفی کارکنان واحدهای کنترل عفونت بیمارستانی، که در حوزه کنترل عفونت های بیمارستانی فعالیت دارد، خدمات زیر را ارائه می دهد.
- تلاش برای ارتقاء توانمندی های عملی اعضاء و دفاع از حقوق صنفی آن ها در چارچوب مقررات
2- ارتقاء دانش و مهارت كارشناسان مشغول خدمت و مجموعه های تابع از طريق برگزاری های سمينارها و بازآموزی ها و ارائه خدمات آموزشی علمی، پژوهشی، فنی
3- همكاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، سازمان های آموزش و پژوهش درمانی و مراكز تحت پوشش آن، وزارت متبوع و انجمن های علمی در برنامه امور آموزشی و پژوهشی و برگزاری گردهمایی ها و باز آموزی ها
4- ارزيابی و بازنگری برنامه های آموزشی و پژوهشی و ارائه پيشنهاد های لازم در مسائل مذكور به مسئولين ذيربط
5- تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمی و آموزشی و تحقيقاتی
6- تجليل و قدردانی از بزرگان و خدمتگزاران و محققان و اساتيد ممتاز گروه كنترل عفونت
7-تلاش در جهت دفاع از حقوق صنفی اعضا

کلمات قابل جستجو

  • انجمن کنترل عفونت
  • انجمن صنفی
  • آموزش
  • ضدعفونی کننده ها
  • اطلاعات اصناف ایران
  • اتاق اصناف
  • باما HSE
  • نمایشگاه باما
  • گندزداها
  • عفونت بیمارستانی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی