شرکت ایمن انرژی باختر

شرکت ایمن انرژی باختر با رویکرد ارتقاء سطح ایمنی در صنعت حمل و نقل و نیز صنـایع نفت و گـاز و پتروشیـمی و در راستای طـراحی، تولید و عرضه انواع تجهـیزات ایمنی، ترافیکی و آتش نشانی فعالیت دارد.
محصولات شرکت:
- انواع خاموش کننده: کپسول آتش نشانی پودر و گاز گاز 1 کیلوگرمی، کپسول آتش نشانی پودر و گاز 2 کیلوگرمی و...
- موانع ترافیکی
- تجهیزات ترافیکی
- و...

کلمات قابل جستجو

  • ایمن انرژی باختر
  • کپسول آتش نشانی
  • تجهیزات ایمنی
  • تجهیزات ترافیکی
  • خاموش کننده

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی