شرکت ایمن کیا صنعت

شرکت مهندسی ایمن کیا صنعت با هدف ارائه خدمات تخصصی، آزمایشگاهی، فنی و مهندسی، مشاوره و آموزش در حوزه های سلامت، ایمنی و محیط زیست (hse) تأسیس گردید.
خدمات شرکت:
- خدمات آزمایشگاهی: آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در بخش (هوا، صدا، آب، پساب، خاک)، آزمایشگاه آکرودیته (همکار ) و آزمایشگاه مرجع تخصصی بهداشت
- خدمات زیست محیطی
- خدمات hse
- بازرسی فنی و ایمنی
- ارگونومی

کلمات قابل جستجو

  • ایمن کیا صنعت
  • آزمایشگاه
  • مشاوره
  • ایمنی
  • محیط زیست
  • ارگونومی
  • hse

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی