شرکت ایمن ساز تهران

زمینه فعالیت شرکت ایمن ساز تهران بهبود عملکرد زیست محیطی ، ایمنی ، بهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان می باشد.این شرکت سیستم مدیریت HSE را در کلیه سطوح به اجرا در آورده و به طور مداوم عملکرد و اثر بخشی ان را مورد بررسی قرار می دهد.
علاوه بر این در عرصه فعالیت های پیمان کاری،آمادگی انجام هرگونه پروژه های عمرانی در زمینه های آبی، ابنیه و تاسیسات و تجهیزات را دارد.

کلمات قابل جستجو

  • ایمن ساز تهران
  • ایمنی
  • HSE
  • بهداشت حرفه ای
  • سلامت کارکنان

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی