شرکت ایمن آتشکار تهران

شرکت ایمن آتشکار تهران در زمینه تأمین کلیه لوازم ایمنی فردی و لوازم و تجهیزات تخصصی آتش نشانی و سیستم های اعلام و اطفا حریق فعالیت میکند.
محصولات:
- نازل شیردار سه حالته فلزی
- نازل شیردار سه حالته
- علائم خروج و نشانگر طبقات
- اسپرینکلر بالازن و پایین زن
- نازل تفنگی
- دستگاه شارژ خاموش کننده های پودری
- دستگاه شارژ سیلندرهای تنفسی
- نازل کف سبک
- نازل کف سنگین
- فیلتر ماسک تنفسی
- و...

کلمات قابل جستجو

 • ایمن آتشکار تهران
 • اعلام حریق
 • اطفا حریق
 • لوازم ایمنی فردی
 • تجهیزات آتش نشانی
 • اسپرینکلر بغل زن
 • نازل تفنگی
 • نازل کف سبک
 • نازل کف سنگین
 • فیلتر ماسک تنفسی
 • دستگاه شارژ خاموش کننده های پودری
 • دستگاه شارژ سیلندرهای تنفسی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی