شرکت ایمن آترا ایرانیان

مرکز مشاوره ایمن آترا ایرانیان، خدمات خود را در زمینه ایجاد سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست، طراحی HSE Plan، شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، مشاوره HSE، آموزش HSE (برگزاری دوره های HSE)، ممیزی و استقرار سيستم های مدیریت HSE، ارائه گواهينامه های سيستم های مدیریت HSE و اخذ گواهينامه های ایزو ارائه می دهد.
مرکز مشاوره ایمن آترا با بهره گیری از نیروهای متخصص و کارآمد سعی در افزایش بهره وری و کیفیت سازمان ها داشته و آماده ارائه خدمات سیستم مدیریتی، HSE و آموزش به کلیه سازمان ها در سراسر کشور می باشد.

کلمات قابل جستجو

  • ایمن آترا
  • آموزش
  • طراحی
  • ایمنی
  • بهداشت
  • محیط زیست
  • مشاوره
  • HSE
  • ممیزی
  • ارزیابی ریسک

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی