شرکت توسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم

شرکت ایمن اقلیم در زمینه خدمات ایمنی و حفاظتی در کشور فعالیت میکند.
محصولات شرکت:
- پانل اعلام و اطفا حریق
- پانل آدرس پذیر
- پانل اعلام حریق کانونشنال
- نرم افزار مدیریت سیستم fmt

کلمات قابل جستجو

  • ایمن اقلیم
  • اعلام حریق
  • اطفا حریق
  • سنسور تشخیص دود
  • اطفا حریق گازی
  • اعلام حریق آدرس پذیر
  • سنسور تشخیص حرارت
  • سنسور تشخیص گاز

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی