شرکت صنعت ایمن حاتم

شرکت صنعت ایمن حاتم مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران است.
خدمات شرکت صنعت ایمن حاتم:
- مشاوره و نظارت ایمنی
- طراحی نقشه ی سیستم های اعلام و اطفاء آتش نشانی، اجرای سیستم های اعلام و اطفاء آتش نشانی
- اخذ تأییدیه ایمنی از سازمان آتش نشانی تهران
- شارژ کپسول های آتش نشانی
- تهیه انواع تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
- آموزش حرفه ای و نیمه حرفه ای انواع علوم ایمنی و آتش نشانی
- ارزیابی ریسک خطر تصرفات مختلف
- ارزیابی علت بروز حریق و حادثه توسط کارشناس قوه ی قضائیه

کلمات قابل جستجو

 • ایمن حاتم
 • تجهیزات
 • ایمنی
 • آتش نشانی
 • حریق
 • اعلام حریق
 • اطفاء حریق
 • مشاوره
 • کپسول آتش نشانی
 • طراحی
 • آتشنشانی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی