شرکت مهندسی ایمن گستر جامعه نگر

شرکت ایمن گستر جامعه نگر دارای مجوز رسمی ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای ازحوزه ی معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.
خدمات شرکت:
- روشنایی: روشنایی در محیط کار، اثرات روشنایی بر انسان و راندمان کار و..
- صدا: سر و صدا، اثرات صدا و..
- استرس حرارتی: بیماری های استرس حرارتی، استرس حرارتی
- ارگونومی: ارگونومی
- عوامل شیمیایی: عوامل زیان آور در محیط کار، تقسیم بندی آلاینده ها بر اساس حالت فیزیکی و...

کلمات قابل جستجو

  • ایمن گستر جامعه نگر
  • بهداشت حرفه ای
  • خدمات مهندسی
  • ارگونومی
  • شیمیایی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی