شرکت مهندسی مشاوران ایمن جو

شرکت مهندسی مشاوران ایمن جو در زمینه تأمین تجهیزات ایمنی، صادرات ، واردات لوازم ایمنی و آتش نشانی ،حفاظت ایمنی ، پمپ های آتش نشانی ، تجهیز خودروهای آتش نشانی ، تاسیسات ساختمانی (برق ، مکانیک) ، مخابرات ،فعال می باشد شرکت مهندسی مشاوران ایمن جو در زمینه طراحی، مشاوره، نظارت، تأمین تجهیزات، اجرا و نگهداری سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک ( گاز CO2 و گاز FM200 و... ) واخذ تأييديه از سازمان آتشنشاني می باشد.

کلمات قابل جستجو

 • شرکت مهندسی مشاوران ایمن جو
 • تجهیزات ایمنی
 • لوازم ایمنی
 • لوازم آتشنشانی
 • حفاظت ایمنی
 • پمپ های آتش نشانی
 • طراحی
 • مشاوره
 • نظارت
 • تأمین تجهیزات
 • اجرا و نگهداری
 • سیستم اعلام و اطفاء
 • آتش نشانی
 • آتشنشانی
 • کپسول آتشنشانی
 • ایمنی برق

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی