شرکت پایش فرآیند ایمن مهر پارسیان

شرکت پایش فرآیند ایمن مهر پارسیان ارائه خدمات تخصصی بهداشت حرفه ای و ارگونومی در زمینه ارزیابی و ارزشیابی محیط کار می باشد.
خدمات شرکت:
- شناسایی، نمونه برداری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار (عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک و ...)
- خدمات تخصصی ارگونومیک (مشاوره، آموزش، طراحی و ...)
- طراحی و اجرای سیستم تهویه (طراحی و اجرای سیستم های تهویه صنعتی و تهویه مطبوع)
- طراحی و اجرای سیستم اطفای حریق
- ارزیابی ریسک (آموزش، ارزیابی ریسک مخاطرات شغلی)

کلمات قابل جستجو

  • پایش فرآیند ایمن مهر پارسیان
  • بهداشت حرفه ای
  • ارگونومی
  • ارزیابی ریسک
  • تهویه
  • سیستم اطفای حریق

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی