مرکز تخصصی طب کار ایمن پویش البرز

مرکز تخصصی طب کار ایمن پویش البرز (آیپا) با تیم متشکل از متخصصین طب کار، پزشکان عمومی، کارشناسان بهداشت حرفه ای، ادیومتری، اپتومتری، روانشناسی آماده ارائه خدمات معاینات ادواری، معاینات قبل از استخدام و بررسی تخصصی بیماران ارجاعی می باشد.
خدمات مرکز:
- خدمات بهداشت حرفه ای
- خدمات ایمنی
- خدمات طب کار
- کلینیک شنوایی سنجی

کلمات قابل جستجو

  • طب کار ایمن پویش البرز
  • بهداشت حرفه ای
  • ایمنی
  • طب کار
  • معاینات شغلی
  • معاینات قبل از استخدام
  • معاینات ادواری

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی